การให้ความช่วยเหลือ

คุณสามารถได้รับประโยชน์หลายอย่างจากการอยู่อย่างสงบกับผู้เล่นอื่น ถ้าคุณช่วยเหลือผู้เล่นอื่น คุณจะได้รับเหรียญทองสำหรับความช่วยเหลือของคุณ หรือถ้าคุณเป็นฝ่ายถูกช่วยเหลือ คุณก็จะเห็นได้อย่างชัดเจน ในการช่วยเหลือผู้เล่นอื่นนั้นคุณต้องไปที่หมู่บ้านของเขา และคุณสามาถเลือกที่จะทำการช่วยเหลือได้ด้วยวิธีต่างๆ จงจำไว้ว่าคุณสามารถกระทำการใดๆกับผู้อื่นได้ 1 ครั้งต่อ 24 ชม. และการต่อสู้ก็นับเป็นการกระทำ คุณสามารถต่อสู้ได้เพียงวันละ 1 ครั้ง หรือการกระทำอื่นๆระหว่างผู้เล่น

ให้ความช่วยเหลือ/ขัด

คุณสามารถขัดสิ่งก่อสร้างทางวัฒนธรรมและตกแต่งหมู่บ้านข้างเคียงได้ โดยค่าความสุขจะมีค่าเป็น 2 เท่าโดยมีผล 12 ชั่วโมง

ให้ความช่วยเหลือ/แรงจูงใจ

คุณสามารถเพิ่มแรงจูงใจสิ่งก่อสร้างทางที่อยู่อาศัยหรือสิ่งก่อสร้างทางการผลิตของหมู่บ้านข้างเคียงได้ ผลผลิตจะมีค่า 2 เท่าสำหรับสิ่งก่อสร้างนั้น เมื่อทำแบบนั้นจะคุ้มค่ามากถ้าผลิตผลผลิตเป็นระยะเวลานาน การเพิ่มแรงจูงใจมีผลข้างเคียงที่ดี นั่นคือสิ่งก่อสร้างที่ถูกเพิ่มแรงจูงใจ จะไม่สามารถถูกปล้นได้

การเลือกเวิลด์

ยินดีต้อนรับอีกครั้ง

นี่คือโลกที่ท่านได้เข้าเล่นแล้วใน:
  เล่นในโลกใหม่ที่ท่านยังไม่เคยค้นพบมาก่อน

   ท่านไม่ใช่ ใช่ไหม

   ออกจากเกม

   blaaah