ถนนราดยาง

/assets/city/buildings/S_SS_ColonialAge_Street1.png

ถนนราดยาง

ข้อมูลสิ่งปลูกสร้าง

มอบ
Happiness Icon 25

ต้นทุนการสร้าง
900 2400 0 0

ขนาดและเวลาในการสร้าง
1x1 0:00:00การเลือกเวิลด์

ยินดีต้อนรับอีกครั้ง

นี่คือโลกที่ท่านได้เข้าเล่นแล้วใน:
  เล่นในโลกใหม่ที่ท่านยังไม่เคยค้นพบมาก่อน

   ท่านไม่ใช่ ใช่ไหม

   ออกจากเกม

   blaaah