ถนน

ชื่อ
ค่าใช้จ่ายสิ่งปลูกสร้าง
ขนาด/เวลา
มอบ
การผลิต

ถนน

ยุคหิน
0
0
0
0
1x1
0:00:00
0
-
-
-
-
ยุคสำริด
20
30
0
0
1x1
0:00:00
5
-
-
-
-
ยุคเหล็ก
50
75
0
0
1x1
0:00:00
10
-
-
-
-
0
0
0
10
1x1
0:00:00
25
-
-
-
-
ยุคกลางตอนต้น
100
300
0
0
1x1
0:00:00
15
-
-
-
-
ยุคกลางเรืองอำนาจ
300
700
0
0
1x1
0:00:00
20
-
-
-
-
ยุคล่าอาณานิคม
900
2400
0
0
1x1
0:00:00
25
-
-
-
-
0
0
0
12
1x1
0:00:00
45
-
-
-
-
ยุคอุตสาหกรรม
1800
4500
0
0
1x1
0:00:00
30
-
-
-
-
ยุคก้าวหน้า
10000
25000
0
0
2x2
0:00:00
0
-
-
-
-
0
0
0
18
2x2
0:00:00
60
-
-
-
-
2500
6500
0
0
1x1
0:00:00
35
-
-
-
-
ยุคสมัยใหม่
12500
35000
0
0
2x2
0:00:00
10
-
-
-
-
3200
9000
0
0
1x1
0:00:00
40
-
-
-
-
ยุคหลังยุคใหม่
16000
45000
0
0
2x2
0:00:00
20
-
-
-
-
4000
11000
0
0
1x1
0:00:00
45
-
-
-
-
ยุคอนาคต
40000
100000
0
0
2x2
0:00:00
40
-
-
-
-
10000
25000
0
0
1x1
0:00:00
90
-
-
-
-


การเลือกเวิลด์

ยินดีต้อนรับอีกครั้ง

นี่คือโลกที่ท่านได้เข้าเล่นแล้วใน:
  เล่นในโลกใหม่ที่ท่านยังไม่เคยค้นพบมาก่อน

   ท่านไม่ใช่ ใช่ไหม

   ออกจากเกม

   blaaah