อาคารสูงมีระเบียง

/assets/city/buildings/R_SS_TomorrowEra_Residential4.png

อาคารสูงมีระเบียง

ข้อมูลสิ่งปลูกสร้าง

มอบ
Population Icon 3000 Taxes Icon 17000 ใน 8:00:00

ต้นทุนการสร้าง
0 0 0 600

ขนาดและเวลาในการสร้าง
4x4 0:00:20การเลือกเวิลด์

ยินดีต้อนรับอีกครั้ง

นี่คือโลกที่ท่านได้เข้าเล่นแล้วใน:
  เล่นในโลกใหม่ที่ท่านยังไม่เคยค้นพบมาก่อน

   ท่านไม่ใช่ ใช่ไหม

   ออกจากเกม

   blaaah