อาคารสูงสำเร็จรูป

/assets/city/buildings/R_SS_PostModernEra_Residential2.png

อาคารสูงสำเร็จรูป

ข้อมูลสิ่งปลูกสร้าง

มอบ
Population Icon 2120 Taxes Icon 4980 ใน 4:00:00

ต้นทุนการสร้าง
81200 284700 0 0

ขนาดและเวลาในการสร้าง
4x4 4:50:00การเลือกเวิลด์

ยินดีต้อนรับอีกครั้ง

นี่คือโลกที่ท่านได้เข้าเล่นแล้วใน:
  เล่นในโลกใหม่ที่ท่านยังไม่เคยค้นพบมาก่อน

   ท่านไม่ใช่ ใช่ไหม

   ออกจากเกม

   blaaah