ยุคหลังยุคใหม่

ชื่อ
ค่าใช้จ่ายสิ่งปลูกสร้าง
ขนาด/เวลา
มอบ
การผลิต

บ้านเรือนที่อยู่อาศัย

ยุคหลังยุคใหม่
81200
284700
0
0
4x4
4:50:00
-
2120
4:00:00
4980
48700
170800
0
0
4x3
6:50:00
-
1040
1:00:00
1840
0
0
0
450
3x4
0:00:20
-
1770
8:00:00
8800
54800
192200
0
0
3x3
9:10:00
-
1150
24:00:00
6910


การเลือกเวิลด์

ยินดีต้อนรับอีกครั้ง

นี่คือโลกที่ท่านได้เข้าเล่นแล้วใน:
  เล่นในโลกใหม่ที่ท่านยังไม่เคยค้นพบมาก่อน

   ท่านไม่ใช่ ใช่ไหม

   ออกจากเกม

   blaaah