นิเวศสถาปัตย์

/assets/city/buildings/R_SS_FutureEra_Residential4.png

นิเวศสถาปัตย์

ข้อมูลสิ่งปลูกสร้าง

มอบ
Population Icon 8000 Taxes Icon 62210 ใน 24:00:00

ต้นทุนการสร้าง
559000 1517000 0 0

ขนาดและเวลาในการสร้าง
6x6 12:00:00การเลือกเวิลด์

ยินดีต้อนรับอีกครั้ง

นี่คือโลกที่ท่านได้เข้าเล่นแล้วใน:
  เล่นในโลกใหม่ที่ท่านยังไม่เคยค้นพบมาก่อน

   ท่านไม่ใช่ ใช่ไหม

   ออกจากเกม

   blaaah