บ้านหลายชั้น

/assets/city/buildings/R_SS_EarlyMiddleAge_Residential1.png

บ้านหลายชั้น

ข้อมูลสิ่งปลูกสร้าง

มอบ
Population Icon 89 Taxes Icon 200 ใน 4:00:00

ต้นทุนการสร้าง
900 3300 0 0

ขนาดและเวลาในการสร้าง
2x2 0:00:20การเลือกเวิลด์

ยินดีต้อนรับอีกครั้ง

นี่คือโลกที่ท่านได้เข้าเล่นแล้วใน:
  เล่นในโลกใหม่ที่ท่านยังไม่เคยค้นพบมาก่อน

   ท่านไม่ใช่ ใช่ไหม

   ออกจากเกม

   blaaah