บ้านเรือนที่อยู่อาศัยริมฝั่งน้ำ

/assets/city/buildings/R_SS_ContemporaryEra_Residential4.png

บ้านเรือนที่อยู่อาศัยริมฝั่งน้ำ

ข้อมูลสิ่งปลูกสร้าง

มอบ
Population Icon 1810 Taxes Icon 4000 ใน 4:00:00

ต้นทุนการสร้าง
78100 256600 0 0

ขนาดและเวลาในการสร้าง
4x3 6:50:00การเลือกเวิลด์

ยินดีต้อนรับอีกครั้ง

นี่คือโลกที่ท่านได้เข้าเล่นแล้วใน:
  เล่นในโลกใหม่ที่ท่านยังไม่เคยค้นพบมาก่อน

   ท่านไม่ใช่ ใช่ไหม

   ออกจากเกม

   blaaah