ห้องแถว

/assets/city/buildings/R_SS_ContemporaryEra_Residential2.png

ห้องแถว

ข้อมูลสิ่งปลูกสร้าง

มอบ
Population Icon 1400 Taxes Icon 2300 ใน 1:00:00

ต้นทุนการสร้าง
62500 205300 0 0

ขนาดและเวลาในการสร้าง
3x4 4:50:00การเลือกเวิลด์

ยินดีต้อนรับอีกครั้ง

นี่คือโลกที่ท่านได้เข้าเล่นแล้วใน:
  เล่นในโลกใหม่ที่ท่านยังไม่เคยค้นพบมาก่อน

   ท่านไม่ใช่ ใช่ไหม

   ออกจากเกม

   blaaah