คอนโดมิเนียม

/assets/city/buildings/R_SS_ContemporaryEra_Residential1.png

คอนโดมิเนียม

ข้อมูลสิ่งปลูกสร้าง

มอบ
Population Icon 2800 Taxes Icon 20800 ใน 24:00:00

ต้นทุนการสร้าง
145800 479000 0 0

ขนาดและเวลาในการสร้าง
4x4 9:10:00การเลือกเวิลด์

ยินดีต้อนรับอีกครั้ง

นี่คือโลกที่ท่านได้เข้าเล่นแล้วใน:
  เล่นในโลกใหม่ที่ท่านยังไม่เคยค้นพบมาก่อน

   ท่านไม่ใช่ ใช่ไหม

   ออกจากเกม

   blaaah