บ้านหลังคาใบจาก

/assets/city/buildings/R_SS_BronzeAge_Residential2.png

บ้านหลังคาใบจาก

ข้อมูลสิ่งปลูกสร้าง

มอบ
Population Icon 27 Taxes Icon 32 ใน 1:00:00

ต้นทุนการสร้าง
160 300 0 0

ขนาดและเวลาในการสร้าง
2x2 0:05:00การเลือกเวิลด์

ยินดีต้อนรับอีกครั้ง

นี่คือโลกที่ท่านได้เข้าเล่นแล้วใน:
  เล่นในโลกใหม่ที่ท่านยังไม่เคยค้นพบมาก่อน

   ท่านไม่ใช่ ใช่ไหม

   ออกจากเกม

   blaaah