เครื่องพิมพ์ 3 มิติ

/assets/city/buildings/P_SS_TomorrowEra_Workshop4.png

เครื่องพิมพ์ 3 มิติ

ข้อมูลสิ่งปลูกสร้าง

มอบ
Happiness Icon -200 Supplies Icon 2400 ใน 1:00:00

ต้นทุนการสร้าง
300000 109400 500 0

ขนาดและเวลาในการสร้าง
4x4 14:00:00การเลือกเวิลด์

ยินดีต้อนรับอีกครั้ง

นี่คือโลกที่ท่านได้เข้าเล่นแล้วใน:
  เล่นในโลกใหม่ที่ท่านยังไม่เคยค้นพบมาก่อน

   ท่านไม่ใช่ ใช่ไหม

   ออกจากเกม

   blaaah