บริษัทรักษาความปลอดภัยส่วนตัว

/assets/city/buildings/P_SS_TomorrowEra_Workshop2.png

บริษัทรักษาความปลอดภัยส่วนตัว

ข้อมูลสิ่งปลูกสร้าง

มอบ
Happiness Icon -400 Supplies Icon 1800 ใน 1:00:00

ต้นทุนการสร้าง
140000 60700 550 0

ขนาดและเวลาในการสร้าง
4x3 9:20:00การเลือกเวิลด์

ยินดีต้อนรับอีกครั้ง

นี่คือโลกที่ท่านได้เข้าเล่นแล้วใน:
  เล่นในโลกใหม่ที่ท่านยังไม่เคยค้นพบมาก่อน

   ท่านไม่ใช่ ใช่ไหม

   ออกจากเกม

   blaaah