โรงงานผลิตโดรน

/assets/city/buildings/P_SS_TomorrowEra_Workshop1.png

โรงงานผลิตโดรน

ข้อมูลสิ่งปลูกสร้าง

มอบ
Happiness Icon -200 Supplies Icon 3000 ใน 1:00:00

ต้นทุนการสร้าง
300000 108300 250 0

ขนาดและเวลาในการสร้าง
6x3 16:20:00การเลือกเวิลด์

ยินดีต้อนรับอีกครั้ง

นี่คือโลกที่ท่านได้เข้าเล่นแล้วใน:
  เล่นในโลกใหม่ที่ท่านยังไม่เคยค้นพบมาก่อน

   ท่านไม่ใช่ ใช่ไหม

   ออกจากเกม

   blaaah