ร้านขายอาหารสำเร็จรูป

/assets/city/buildings/P_SS_ProgressiveEra_Workshop4.png

ร้านขายอาหารสำเร็จรูป

ข้อมูลสิ่งปลูกสร้าง

มอบ
Supplies Icon 1770 ใน 1:00:00

ต้นทุนการสร้าง
0 0 200 600

ขนาดและเวลาในการสร้าง
4x3 0:00:20การเลือกเวิลด์

ยินดีต้อนรับอีกครั้ง

นี่คือโลกที่ท่านได้เข้าเล่นแล้วใน:
  เล่นในโลกใหม่ที่ท่านยังไม่เคยค้นพบมาก่อน

   ท่านไม่ใช่ ใช่ไหม

   ออกจากเกม

   blaaah