อู่รถ

/assets/city/buildings/P_SS_ProgressiveEra_Workshop3.png

อู่รถ

ข้อมูลสิ่งปลูกสร้าง

มอบ
Supplies Icon 1450 ใน 1:00:00

ต้นทุนการสร้าง
141000 52400 338 0

ขนาดและเวลาในการสร้าง
4x4 9:10:00การเลือกเวิลด์

ยินดีต้อนรับอีกครั้ง

นี่คือโลกที่ท่านได้เข้าเล่นแล้วใน:
  เล่นในโลกใหม่ที่ท่านยังไม่เคยค้นพบมาก่อน

   ท่านไม่ใช่ ใช่ไหม

   ออกจากเกม

   blaaah