ไร่ปศุสัตว์

/assets/city/buildings/P_SS_ProgressiveEra_Workshop1.png

ไร่ปศุสัตว์

ข้อมูลสิ่งปลูกสร้าง

มอบ
Supplies Icon 3100 ใน 1:00:00

ต้นทุนการสร้าง
218000 119100 1063 0

ขนาดและเวลาในการสร้าง
7x6 13:50:00การเลือกเวิลด์

ยินดีต้อนรับอีกครั้ง

นี่คือโลกที่ท่านได้เข้าเล่นแล้วใน:
  เล่นในโลกใหม่ที่ท่านยังไม่เคยค้นพบมาก่อน

   ท่านไม่ใช่ ใช่ไหม

   ออกจากเกม

   blaaah