โรงงานผลิตของเล่น

/assets/city/buildings/P_SS_PostModernEra_Workshop3.png

โรงงานผลิตของเล่น

ข้อมูลสิ่งปลูกสร้าง

มอบ
Happiness Icon 150 Supplies Icon 1790 ใน 1:00:00

ต้นทุนการสร้าง
201000 76300 666 0

ขนาดและเวลาในการสร้าง
5x5 10:30:00การเลือกเวิลด์

ยินดีต้อนรับอีกครั้ง

นี่คือโลกที่ท่านได้เข้าเล่นแล้วใน:
  เล่นในโลกใหม่ที่ท่านยังไม่เคยค้นพบมาก่อน

   ท่านไม่ใช่ ใช่ไหม

   ออกจากเกม

   blaaah