ศูนย์รวมเรือนกระจก

/assets/city/buildings/P_SS_PostModernEra_Workshop2.png

ศูนย์รวมเรือนกระจก

ข้อมูลสิ่งปลูกสร้าง

มอบ
Happiness Icon 100 Supplies Icon 3200 ใน 1:00:00

ต้นทุนการสร้าง
0 0 300 600

ขนาดและเวลาในการสร้าง
5x3 0:00:20การเลือกเวิลด์

ยินดีต้อนรับอีกครั้ง

นี่คือโลกที่ท่านได้เข้าเล่นแล้วใน:
  เล่นในโลกใหม่ที่ท่านยังไม่เคยค้นพบมาก่อน

   ท่านไม่ใช่ ใช่ไหม

   ออกจากเกม

   blaaah