โรงงานผลิตรถยนต์

/assets/city/buildings/P_SS_PostModernEra_Workshop1.png

โรงงานผลิตรถยนต์

ข้อมูลสิ่งปลูกสร้าง

มอบ
Supplies Icon 3660 ใน 1:00:00

ต้นทุนการสร้าง
437000 119400 1111 0

ขนาดและเวลาในการสร้าง
5x6 15:10:00การเลือกเวิลด์

ยินดีต้อนรับอีกครั้ง

นี่คือโลกที่ท่านได้เข้าเล่นแล้วใน:
  เล่นในโลกใหม่ที่ท่านยังไม่เคยค้นพบมาก่อน

   ท่านไม่ใช่ ใช่ไหม

   ออกจากเกม

   blaaah