โรงถ่ายภาพยนตร์

/assets/city/buildings/P_SS_ModernEra_Workshop4.png

โรงถ่ายภาพยนตร์

ข้อมูลสิ่งปลูกสร้าง

มอบ
Supplies Icon 6830 ใน 1:00:00

ต้นทุนการสร้าง
0 0 650 1000

ขนาดและเวลาในการสร้าง
7x5 0:00:20การเลือกเวิลด์

ยินดีต้อนรับอีกครั้ง

นี่คือโลกที่ท่านได้เข้าเล่นแล้วใน:
  เล่นในโลกใหม่ที่ท่านยังไม่เคยค้นพบมาก่อน

   ท่านไม่ใช่ ใช่ไหม

   ออกจากเกม

   blaaah