โรงงานผลิตเครื่องบิน

/assets/city/buildings/P_SS_ModernEra_Workshop1.png

โรงงานผลิตเครื่องบิน

ข้อมูลสิ่งปลูกสร้าง

มอบ
Supplies Icon 2490 ใน 1:00:00

ต้นทุนการสร้าง
368000 78300 650 0

ขนาดและเวลาในการสร้าง
6x4 12:50:00การเลือกเวิลด์

ยินดีต้อนรับอีกครั้ง

นี่คือโลกที่ท่านได้เข้าเล่นแล้วใน:
  เล่นในโลกใหม่ที่ท่านยังไม่เคยค้นพบมาก่อน

   ท่านไม่ใช่ ใช่ไหม

   ออกจากเกม

   blaaah