โรงต้มเหล้า

/assets/city/buildings/P_SS_LateMiddleAge_Brewery.png

โรงต้มเหล้า

ข้อมูลสิ่งปลูกสร้าง

มอบ
Supplies Icon 400 ใน 1:00:00

ต้นทุนการสร้าง
56000 9500 136 0

ขนาดและเวลาในการสร้าง
3x3 8:50:00การเลือกเวิลด์

ยินดีต้อนรับอีกครั้ง

นี่คือโลกที่ท่านได้เข้าเล่นแล้วใน:
  เล่นในโลกใหม่ที่ท่านยังไม่เคยค้นพบมาก่อน

   ท่านไม่ใช่ ใช่ไหม

   ออกจากเกม

   blaaah