ตัดเสื้อ

/assets/city/buildings/P_SS_IronAge_Tailor.png

ตัดเสื้อ

ข้อมูลสิ่งปลูกสร้าง

มอบ
Supplies Icon 360 ใน 1:00:00

ต้นทุนการสร้าง
0 0 88 400

ขนาดและเวลาในการสร้าง
3x4 0:00:20การเลือกเวิลด์

ยินดีต้อนรับอีกครั้ง

นี่คือโลกที่ท่านได้เข้าเล่นแล้วใน:
  เล่นในโลกใหม่ที่ท่านยังไม่เคยค้นพบมาก่อน

   ท่านไม่ใช่ ใช่ไหม

   ออกจากเกม

   blaaah