ฟาร์มแพะ

/assets/city/buildings/P_SS_IronAge_Goatbreed.png

ฟาร์มแพะ

ข้อมูลสิ่งปลูกสร้าง

มอบ
Supplies Icon 220 ใน 1:00:00

ต้นทุนการสร้าง
4800 680 122 0

ขนาดและเวลาในการสร้าง
4x5 1:40:00การเลือกเวิลด์

ยินดีต้อนรับอีกครั้ง

นี่คือโลกที่ท่านได้เข้าเล่นแล้วใน:
  เล่นในโลกใหม่ที่ท่านยังไม่เคยค้นพบมาก่อน

   ท่านไม่ใช่ ใช่ไหม

   ออกจากเกม

   blaaah