ฟาร์ม

/assets/city/buildings/P_SS_HighMiddleAge_Wheatfarm.png

ฟาร์ม

ข้อมูลสิ่งปลูกสร้าง

มอบ
Supplies Icon 730 ใน 1:00:00

ต้นทุนการสร้าง
64000 5600 269 0

ขนาดและเวลาในการสร้าง
4x5 8:10:00การเลือกเวิลด์

ยินดีต้อนรับอีกครั้ง

นี่คือโลกที่ท่านได้เข้าเล่นแล้วใน:
  เล่นในโลกใหม่ที่ท่านยังไม่เคยค้นพบมาก่อน

   ท่านไม่ใช่ ใช่ไหม

   ออกจากเกม

   blaaah