ร้านลอยกลางอากาศ

/assets/city/buildings/P_SS_FutureEra_Workshop4.png

ร้านลอยกลางอากาศ

ข้อมูลสิ่งปลูกสร้าง

มอบ
Happiness Icon 120 Supplies Icon 1990 ใน 1:00:00

ต้นทุนการสร้าง
205000 72000 640 0

ขนาดและเวลาในการสร้าง
3x4 11:40:00การเลือกเวิลด์

ยินดีต้อนรับอีกครั้ง

นี่คือโลกที่ท่านได้เข้าเล่นแล้วใน:
  เล่นในโลกใหม่ที่ท่านยังไม่เคยค้นพบมาก่อน

   ท่านไม่ใช่ ใช่ไหม

   ออกจากเกม

   blaaah