เครื่องสกัดก๊าซฮีเลียม-3

/assets/city/buildings/P_SS_FutureEra_Workshop1.png

เครื่องสกัดก๊าซฮีเลียม-3

ข้อมูลสิ่งปลูกสร้าง

มอบ
Happiness Icon 450 Supplies Icon 5540 ใน 1:00:00

ต้นทุนการสร้าง
771000 199000 1700 0

ขนาดและเวลาในการสร้าง
6x5 16:20:00การเลือกเวิลด์

ยินดีต้อนรับอีกครั้ง

นี่คือโลกที่ท่านได้เข้าเล่นแล้วใน:
  เล่นในโลกใหม่ที่ท่านยังไม่เคยค้นพบมาก่อน

   ท่านไม่ใช่ ใช่ไหม

   ออกจากเกม

   blaaah