โรงฟอกหนัง

/assets/city/buildings/P_SS_EarlyMiddleAge_Tannery.png

โรงฟอกหนัง

ข้อมูลสิ่งปลูกสร้าง

มอบ
Supplies Icon 160 ใน 1:00:00

ต้นทุนการสร้าง
7800 1800 54 0

ขนาดและเวลาในการสร้าง
3x3 3:00:00การเลือกเวิลด์

ยินดีต้อนรับอีกครั้ง

นี่คือโลกที่ท่านได้เข้าเล่นแล้วใน:
  เล่นในโลกใหม่ที่ท่านยังไม่เคยค้นพบมาก่อน

   ท่านไม่ใช่ ใช่ไหม

   ออกจากเกม

   blaaah