ศูนย์ธุรกิจ

/assets/city/buildings/P_SS_ContemporaryEra_Workshop4.png

ศูนย์ธุรกิจ

ข้อมูลสิ่งปลูกสร้าง

มอบ
Happiness Icon -500 Supplies Icon 3780 ใน 1:00:00

ต้นทุนการสร้าง
500000 70200 666 0

ขนาดและเวลาในการสร้าง
5x5 11:40:00การเลือกเวิลด์

ยินดีต้อนรับอีกครั้ง

นี่คือโลกที่ท่านได้เข้าเล่นแล้วใน:
  เล่นในโลกใหม่ที่ท่านยังไม่เคยค้นพบมาก่อน

   ท่านไม่ใช่ ใช่ไหม

   ออกจากเกม

   blaaah