ตลาดปลา

/assets/city/buildings/P_SS_ContemporaryEra_Workshop2.png

ตลาดปลา

ข้อมูลสิ่งปลูกสร้าง

มอบ
Happiness Icon 80 Supplies Icon 2400 ใน 1:00:00

ต้นทุนการสร้าง
205000 123800 684 0

ขนาดและเวลาในการสร้าง
5x4 8:40:00การเลือกเวิลด์

ยินดีต้อนรับอีกครั้ง

นี่คือโลกที่ท่านได้เข้าเล่นแล้วใน:
  เล่นในโลกใหม่ที่ท่านยังไม่เคยค้นพบมาก่อน

   ท่านไม่ใช่ ใช่ไหม

   ออกจากเกม

   blaaah