ช่างเหล็ก

/assets/city/buildings/P_SS_BronzeAge_Blacksmith.png

ช่างเหล็ก

ข้อมูลสิ่งปลูกสร้าง

มอบ
Supplies Icon 32 ใน 1:00:00

ต้นทุนการสร้าง
430 40 12 0

ขนาดและเวลาในการสร้าง
2x2 0:20:00การเลือกเวิลด์

ยินดีต้อนรับอีกครั้ง

นี่คือโลกที่ท่านได้เข้าเล่นแล้วใน:
  เล่นในโลกใหม่ที่ท่านยังไม่เคยค้นพบมาก่อน

   ท่านไม่ใช่ ใช่ไหม

   ออกจากเกม

   blaaah