โรงงานผลิตปืนคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า

/assets/city/buildings/M_SS_TomorrowEra_Military3.png

โรงงานผลิตปืนคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า

ข้อมูลสิ่งปลูกสร้าง

อนุญาตให้ผลิต
ปืนคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าแบบเคลื่อนที่

ต้นทุนการสร้าง
405000 378000 2400 0

ขนาดและเวลาในการสร้าง
5x5 15:00:00การเลือกเวิลด์

ยินดีต้อนรับอีกครั้ง

นี่คือโลกที่ท่านได้เข้าเล่นแล้วใน:
  เล่นในโลกใหม่ที่ท่านยังไม่เคยค้นพบมาก่อน

   ท่านไม่ใช่ ใช่ไหม

   ออกจากเกม

   blaaah