สนามฝึกต้านยานยนต์หุ้มเกราะ

/assets/city/buildings/M_SS_TomorrowEra_Military1.png

สนามฝึกต้านยานยนต์หุ้มเกราะ

ข้อมูลสิ่งปลูกสร้าง

อนุญาตให้ผลิต
นักลอบยิงยานยนต์หุ้มเกราะ

ต้นทุนการสร้าง
527000 504000 3300 0

ขนาดและเวลาในการสร้าง
3x5 12:00:00การเลือกเวิลด์

ยินดีต้อนรับอีกครั้ง

นี่คือโลกที่ท่านได้เข้าเล่นแล้วใน:
  เล่นในโลกใหม่ที่ท่านยังไม่เคยค้นพบมาก่อน

   ท่านไม่ใช่ ใช่ไหม

   ออกจากเกม

   blaaah