โรงงานสรรพาวุธ

/assets/city/buildings/M_SS_ProgressiveEra_Military5.png

โรงงานสรรพาวุธ

ข้อมูลสิ่งปลูกสร้าง

อนุญาตให้ผลิต
ปืนใหญ่พิฆาต

ต้นทุนการสร้าง
192000 206000 1890 0

ขนาดและเวลาในการสร้าง
4x5 17:50:00การเลือกเวิลด์

ยินดีต้อนรับอีกครั้ง

นี่คือโลกที่ท่านได้เข้าเล่นแล้วใน:
  เล่นในโลกใหม่ที่ท่านยังไม่เคยค้นพบมาก่อน

   ท่านไม่ใช่ ใช่ไหม

   ออกจากเกม

   blaaah