โรงงานรถถัง

/assets/city/buildings/M_SS_ProgressiveEra_Military4.png

โรงงานรถถัง

ข้อมูลสิ่งปลูกสร้าง

อนุญาตให้ผลิต
รถถัง

ต้นทุนการสร้าง
178000 191000 1740 0

ขนาดและเวลาในการสร้าง
4x5 16:20:00การเลือกเวิลด์

ยินดีต้อนรับอีกครั้ง

นี่คือโลกที่ท่านได้เข้าเล่นแล้วใน:
  เล่นในโลกใหม่ที่ท่านยังไม่เคยค้นพบมาก่อน

   ท่านไม่ใช่ ใช่ไหม

   ออกจากเกม

   blaaah