สำนักงานการเกณฑ์ทหาร

/assets/city/buildings/M_SS_ProgressiveEra_Military2.png

สำนักงานการเกณฑ์ทหาร

ข้อมูลสิ่งปลูกสร้าง

อนุญาตให้ผลิต
ทหารเกณฑ์

ต้นทุนการสร้าง
151000 162000 1420 0

ขนาดและเวลาในการสร้าง
5x4 13:20:00การเลือกเวิลด์

ยินดีต้อนรับอีกครั้ง

นี่คือโลกที่ท่านได้เข้าเล่นแล้วใน:
  เล่นในโลกใหม่ที่ท่านยังไม่เคยค้นพบมาก่อน

   ท่านไม่ใช่ ใช่ไหม

   ออกจากเกม

   blaaah