ค่ายนักลอบสังหาร

/assets/city/buildings/M_SS_ProgressiveEra_Military1.png

ค่ายนักลอบสังหาร

ข้อมูลสิ่งปลูกสร้าง

อนุญาตให้ผลิต
นักลอบสังหาร

ต้นทุนการสร้าง
137000 147000 1260 0

ขนาดและเวลาในการสร้าง
6x3 11:50:00การเลือกเวิลด์

ยินดีต้อนรับอีกครั้ง

นี่คือโลกที่ท่านได้เข้าเล่นแล้วใน:
  เล่นในโลกใหม่ที่ท่านยังไม่เคยค้นพบมาก่อน

   ท่านไม่ใช่ ใช่ไหม

   ออกจากเกม

   blaaah