โรงงานผลิต IFV

/assets/city/buildings/M_SS_PostModernEra_Military3.png

โรงงานผลิต IFV

ข้อมูลสิ่งปลูกสร้าง

อนุญาตให้ผลิต
IFV

ต้นทุนการสร้าง
283000 297000 2400 0

ขนาดและเวลาในการสร้าง
4x5 15:00:00การเลือกเวิลด์

ยินดีต้อนรับอีกครั้ง

นี่คือโลกที่ท่านได้เข้าเล่นแล้วใน:
  เล่นในโลกใหม่ที่ท่านยังไม่เคยค้นพบมาก่อน

   ท่านไม่ใช่ ใช่ไหม

   ออกจากเกม

   blaaah