ศูนย์ฝึกหน่วยจู่โจม

/assets/city/buildings/M_SS_PostModernEra_Military2.png

ศูนย์ฝึกหน่วยจู่โจม

ข้อมูลสิ่งปลูกสร้าง

อนุญาตให้ผลิต
หน่วยจู่โจม

ต้นทุนการสร้าง
236000 248000 1900 0

ขนาดและเวลาในการสร้าง
4x4 12:00:00การเลือกเวิลด์

ยินดีต้อนรับอีกครั้ง

นี่คือโลกที่ท่านได้เข้าเล่นแล้วใน:
  เล่นในโลกใหม่ที่ท่านยังไม่เคยค้นพบมาก่อน

   ท่านไม่ใช่ ใช่ไหม

   ออกจากเกม

   blaaah