โรงงานผลิตปืนใหญ่ยิงจรวด

/assets/city/buildings/M_SS_PostModernEra_Military1.png

โรงงานผลิตปืนใหญ่ยิงจรวด

ข้อมูลสิ่งปลูกสร้าง

อนุญาตให้ผลิต
ปืนใหญ่ยิงจรวด

ต้นทุนการสร้าง
330000 347000 2800 0

ขนาดและเวลาในการสร้าง
6x3 18:00:00การเลือกเวิลด์

ยินดีต้อนรับอีกครั้ง

นี่คือโลกที่ท่านได้เข้าเล่นแล้วใน:
  เล่นในโลกใหม่ที่ท่านยังไม่เคยค้นพบมาก่อน

   ท่านไม่ใช่ ใช่ไหม

   ออกจากเกม

   blaaah