ยุคหลังยุคใหม่

ชื่อ
ค่าใช้จ่ายสิ่งปลูกสร้าง
ขนาด/เวลา
มอบ
การผลิต

ศูนย์ปฏิบัติการทางทหาร

ยุคหลังยุคใหม่
330000
347000
2800
0
6x3
18:00:00
-
-
-
-
-
236000
248000
1900
0
4x4
12:00:00
-
-
-
-
-
283000
297000
2400
0
4x5
15:00:00
-
-
-
-
-
306000
322000
2600
0
4x6
16:30:00
-
-
-
-
-
259000
272000
2100
0
3x7
13:30:00
-
-
-
-
-


การเลือกเวิลด์

ยินดีต้อนรับอีกครั้ง

นี่คือโลกที่ท่านได้เข้าเล่นแล้วใน:
  เล่นในโลกใหม่ที่ท่านยังไม่เคยค้นพบมาก่อน

   ท่านไม่ใช่ ใช่ไหม

   ออกจากเกม

   blaaah