โรงงานผลิตรถถังหลัก

/assets/city/buildings/M_SS_ModernEra_Military4.png

โรงงานผลิตรถถังหลัก

ข้อมูลสิ่งปลูกสร้าง

อนุญาตให้ผลิต
รถถังหลัก

ต้นทุนการสร้าง
238000 252000 2160 0

ขนาดและเวลาในการสร้าง
4x6 16:30:00การเลือกเวิลด์

ยินดีต้อนรับอีกครั้ง

นี่คือโลกที่ท่านได้เข้าเล่นแล้วใน:
  เล่นในโลกใหม่ที่ท่านยังไม่เคยค้นพบมาก่อน

   ท่านไม่ใช่ ใช่ไหม

   ออกจากเกม

   blaaah