ค่ายทหารราบยานเกราะ

/assets/city/buildings/M_SS_ModernEra_Military3.png

ค่ายทหารราบยานเกราะ

ข้อมูลสิ่งปลูกสร้าง

อนุญาตให้ผลิต
ทหารราบยานเกราะ

ต้นทุนการสร้าง
219000 233000 1960 0

ขนาดและเวลาในการสร้าง
5x4 15:00:00การเลือกเวิลด์

ยินดีต้อนรับอีกครั้ง

นี่คือโลกที่ท่านได้เข้าเล่นแล้วใน:
  เล่นในโลกใหม่ที่ท่านยังไม่เคยค้นพบมาก่อน

   ท่านไม่ใช่ ใช่ไหม

   ออกจากเกม

   blaaah