ศูนย์ยุทโธปกรณ์หนัก

/assets/city/buildings/M_SS_ModernEra_Military1.png

ศูนย์ยุทโธปกรณ์หนัก

ข้อมูลสิ่งปลูกสร้าง

อนุญาตให้ผลิต
ทีมปืนบาซูกา

ต้นทุนการสร้าง
183000 194000 1570 0

ขนาดและเวลาในการสร้าง
4x4 12:00:00การเลือกเวิลด์

ยินดีต้อนรับอีกครั้ง

นี่คือโลกที่ท่านได้เข้าเล่นแล้วใน:
  เล่นในโลกใหม่ที่ท่านยังไม่เคยค้นพบมาก่อน

   ท่านไม่ใช่ ใช่ไหม

   ออกจากเกม

   blaaah