ค่ายทหารรักษาองค์จักรพรรดิ์

/assets/city/buildings/M_SS_LateMiddleAge_Pikemanbarracks.png

ค่ายทหารรักษาองค์จักรพรรดิ์

ข้อมูลสิ่งปลูกสร้าง

อนุญาตให้ผลิต
ทหารรักษาองค์จักรพรรดิ์

ต้นทุนการสร้าง
84520 75780 716 0

ขนาดและเวลาในการสร้าง
3x4 12:20:00การเลือกเวิลด์

ยินดีต้อนรับอีกครั้ง

นี่คือโลกที่ท่านได้เข้าเล่นแล้วใน:
  เล่นในโลกใหม่ที่ท่านยังไม่เคยค้นพบมาก่อน

   ท่านไม่ใช่ ใช่ไหม

   ออกจากเกม

   blaaah