ค่ายพลธนูใหญ่

/assets/city/buildings/M_SS_LateMiddleAge_Archeryrange.png

ค่ายพลธนูใหญ่

ข้อมูลสิ่งปลูกสร้าง

อนุญาตให้ผลิต
พลธนูใหญ่

ต้นทุนการสร้าง
60370 54130 521 0

ขนาดและเวลาในการสร้าง
3x3 10:10:00การเลือกเวิลด์

ยินดีต้อนรับอีกครั้ง

นี่คือโลกที่ท่านได้เข้าเล่นแล้วใน:
  เล่นในโลกใหม่ที่ท่านยังไม่เคยค้นพบมาก่อน

   ท่านไม่ใช่ ใช่ไหม

   ออกจากเกม

   blaaah