ค่ายทหาร

/assets/city/buildings/M_SS_IronAge_Militiamanbarracks.png

ค่ายทหาร

ข้อมูลสิ่งปลูกสร้าง

อนุญาตให้ผลิต
ทหาร

ต้นทุนการสร้าง
1410 1010 79 0

ขนาดและเวลาในการสร้าง
3x2 1:10:00การเลือกเวิลด์

ยินดีต้อนรับอีกครั้ง

นี่คือโลกที่ท่านได้เข้าเล่นแล้วใน:
  เล่นในโลกใหม่ที่ท่านยังไม่เคยค้นพบมาก่อน

   ท่านไม่ใช่ ใช่ไหม

   ออกจากเกม

   blaaah