โรงงานเครื่องบรรจุกระสุน

/assets/city/buildings/M_SS_IndustrialAge_Military5.png

โรงงานเครื่องบรรจุกระสุน

ข้อมูลสิ่งปลูกสร้าง

อนุญาตให้ผลิต
เครื่องบรรจุกระสุน

ต้นทุนการสร้าง
147000 149000 1472 0

ขนาดและเวลาในการสร้าง
3x5 17:20:00การเลือกเวิลด์

ยินดีต้อนรับอีกครั้ง

นี่คือโลกที่ท่านได้เข้าเล่นแล้วใน:
  เล่นในโลกใหม่ที่ท่านยังไม่เคยค้นพบมาก่อน

   ท่านไม่ใช่ ใช่ไหม

   ออกจากเกม

   blaaah